Czy w epoce denatyzacji kultury potrzebne są narracje i teorie?

 

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 25.02.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: prof. Andrzej Radomski (RL) | An Redinamus (SL)
Tytuł wystąpienia: Czy w epoce denatyzacji kultury potrzebne są narracje i teorie?
Film:

Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja: