Dzieło sztuki w dobie sztucznej inteligencji. Kreatywność i twórcza wyobraźnia

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 1.04.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Blue City
Prelegent: mgr. Ada Florentyna Pawlak (RL) | Adflorence (SL) – Uniwersytet Łódzki
Tytuł wystąpienia: Dzieło sztuki w dobie sztucznej inteligencji. Kreatywność i twórcza wyobraźnia
Film:

Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja: