Obraz ciała i schemat ciała – perspektywa badawcza

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 20.05.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Ogródek Naukowy
Prelegent: mgr Aleksandra Budzisz (RL) | Skrzydlatamara (SL) – AWF Katowice
Tytuł wystąpienia: Obraz ciała i schemat ciała – perspektywa badawcza
Film:
Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja: