Historia nowych mediów i nowe kierunki w estetyce – HNM

Prowadzący Imię i nazwisko: Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Imię Sieciowe (SL): Alca1978
Tytuł/Stopień naukowy dr
Afiliacja Akademia Sztuki w Szczecinie
Kontakt email aleksandra.lukaszewicz.alcaraz@akademiasztuki.eu
Ilość punktów ECTS*
Termin (semestr/dzień/godzina)
Dyżur Academia Electronica,
Sylabus
Bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do seminarium nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni