Technologia, rozszerzony umysł i filozofia karania

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 2.03.2020, Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: dr Kamil Mamak (RL) | KamilMamak (SL) – Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Technologia, rozszerzony umysł i filozofia karania
Film:
Nagranie audio:
Linki:
Prezentacja: