Partycypacja w sztuce za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 16.03.2020, Academia Electronica – Blue City
Prelegent: mgr Maciej Gniady (RL) | VirtualPierogi (SL) – Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Partycypacja w sztuce za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości
Film:
Nagranie audio:
Linki:
Prezentacja: Maciej Gniady (RL) – VirtualPierogi (SL) – Partycypacja w sztuce za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości