Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka – TPTUC

Prowadzący Imię i nazwisko: Artur Gunia
Imię sieciowe: Architeles
Tytuł/Stopień naukowy dr
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email arturtomaszgunia@gmail.com
Ilość punktów ECTS*  6
Termin (semestr/dzień/godzina)  zimowy
Dyżur
Sylabus
Bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Egzamin
Testy

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni