Historia Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ od 2013

Podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce w kolejnych latach:

2012-2013:

Academia Electronica powstała w październiku 2007
2008-2009: Academia Electronica – 2008-2009
2009-2010: Academia Electronica – 2009-2010
2010-2011: Academia Electronica – 2010-2011
2011-2012: Academia Electronica – 2011-2012
2012-2013: Academia Electronica – 2012-2013

2013-2014

Rok akademicki rozpoczęliśmy kilkoma hybrydowymi konferencjami, wśród których jedna, zatytułowana Filozofia technologii miała szczególny wydźwięk, gdyż odbyła się w Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ. Była to druga konferencja zorganizowana w Second Life. Pierwsza, zatytułowana Internet – Nowe Media – Kultura 2.0. Perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji, miała miejsce w 2010 i była zorganizowana przez portal Naukowy Wiedza i Edukacja oraz Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, Instytutu Kulturoznawstwa, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

24 października 2013, miało miejsce historyczne wydarzenie, tj. przeprowadzony został, po raz drugi w historii polskiego e-learningu, egzamin magisterski w sieci. Rozprawy zatytułowanej Ubiquitous Computing i Internet of Things – Nowe, technologiczne paradygmaty ludzkiej egzystencji, bronił Pan Jan Argasiński (RL) | Xavras Burner (SL). Obrona odbyła się równocześnie w sali fizycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy egzamin magisterski w Academii, jak i pierwsza obrona doktoratu w sieci, odbyły się czerwcu 2012. Informacja o tych wydarzeniach ukazała się w The American Philosophical Association – APA Newsletter, jak również na forum Stowarzyszenie e-learningu Akademickiego.

Rok akademicki 2013/14 był też przełomowy ze względu na powstanie w pełni przygotowanej do zadań akademickich nowej strony Academii. Powstała również nowa aula w świecie Second Life – Amfiteatr. Zmiany te dokonały się głównie dzięki Neutrince Lisle przy współpracy z Dexem Euromatem i Enderem Meilerem. Działania te były wsparte rocznym finansowaniem Academii przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ 2014Budowniczowie Academii

Academia Electronica i jej budowniczowie

Dołączył do prowadzenia zajęć, z 60 godzinnym kursem zatytułowanym Estetyka performatywna współczesnej przestrzeni miejskiej, dr Jakub Petri (RL) | Chief Salamander (SL) z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kurs przebiegał w semestrze letnim i zapowiedziany jest na przyszły rok. Seminaria doktoranckie przeprowadził dr hab. Andrzej Radomski (RL) | An Redinamus (SL) z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a konsultacje odbyła dr hab. Joanna Hańderek (RL) | Magoja (SL) z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak co roku spotykaliśmy się w Piwnicy pod Aniołami, jak również w Piwnicy odbyło się część wykładów kursowych.

Academia wzięła udział w 11 konferencjach, jak również oprócz wykładów kursowych, w ramach cyklu wykładów Od Studenta do Profesora, wygłoszono 13 wykładów przez zaproszonych gości z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Kilkakrotnie słuchaliśmy i głosowaliśmy na listę OSG (Oryginalny Sountrack Gier), audycji muzycznej, która miała miejsce w Kominie, prowadzonej przez Dexa Euromata.

Poniżej lista wykładów, które odbyły się w Academii niezależnie od wykładów kursowych oraz spis konferencji, w których Academia uczestniczyła.

Academia Electronica – 2013-2014


2014-2015

Rok akademicki 2014-15 to ósmy rok działania Academii – czas tak szybko tutaj mija, że można odnieść wrażenie, że jesteśmy w świecie o wiele krócej. W tym roku pożegnaliśmy z żalem Piwnicę pod Aniołami, która przestała istnieć pod koniec 2014. Pojawił się z kolei Zakamarek, jako kolejne polskie miejsce w Second Life. Nowy rok świętowaliśmy wspólnym, bluesowym jam session w Smelly Cat. Kilka razy słuchaliśmy i głosowaliśmy na listę przebojów OSG (Oryginalny Soundtrack Gier), przygotowaną przez Dexa Euromata. W poniedziałkowe wieczory Mira Loewe, Static Melody lub Ender Meiler puszczali na streamie muzykę, przy której spędzaliśmy wspaniały czas, nierzadko do późnej nocy.

W tym roku, głównie dzięki Neutrince Lisle, ale także w wyniku szeregu przedsięwzięć Dexa Euromata, nastąpiła rozbudowa Academickiej strony. Zostały uruchomione testy egzaminacyjne oraz nastąpiło przystosowanie strony dla osób nie(do)widzących. Z kolei w świecie pojawiła się Sowa-Egzaminatorka, która pohukując przeprowadza egzamin. Jest to pierwszy w Polsce egzamin testowy w środowisku 3d, przeprowadzany przez bota (w razie wątpliwości, co do zasadności wystawionej oceny, proszę wątpliwości kierować do bota:)). Ruszyła także ankieta dotycząca partycypacji w Second Life, w której zapytuje się uczestników świata o odczucia związane z przebywaniem w Second Life – to badania terenowe, których celem jest stwierdzenie, czy w przypadku Second Life mamy do czynienia z grą komputerową, czy elektronicznym światem:)

Przeprowadzono jeden 60. godzinny i trzy 30. godzinne kursy, w których wzięli udział studenci i studentki z różnych Uczelni w Polsce. W ramach cyklu wykładów Od Studenta do Profesora, w semestrze letnim, w poniedziałki o 21.00, wygłaszane były wykłady przez zaproszonych gości z całej Polski. Academia uczestniczyła w szeregu konferencjach, a w niektórych przypadkach była współorganizatorem, tak jak to miało miejsce w przypadku konferencji Filozofia technologii. I cóż po edukacji w czasach technologii.

W lipcu odbyły się kolejne obrony: pracy magisterskiej Wybrane metody i technologie pogłębiania interaktywności w sztuce cyfrowej bronił Bratłomiej Bugajski (RL), Terendil (SL), a Licencjackiej, zatytułowanej Problem wolności człowieka w świecie elektronicznym Dominik Bartosz (RL), Bartea (SL).

W tym roku Academia wzięła udział w 13 konferencjach oraz wygłoszono w niej, oprócz wykładów kursowych, 14 wykładów w ramach cyklu Od Studenta do Profesora.

Academia Electronica – 2014-2015

Wywiad przeprowadzony z Sideyem Myoo przez Redaktorkę Paulinę Raczkowską, wyemitowany w audycji “Lubię to!” w Radio Kraków oraz w Off Radio Kraków (kwiecień).

Po wakacjach ponownie rozpalimy ognisko przy Amfiteatrze:)


2015-2016

W tym roku dzięki Neutrince Lisle powstała się nowa aula – Statek Kosmiczny, do którego można dostać się „skacząc w nieznane” i który dla zachowania grawitacji podczas wykładów, wciąż lekko kręci się wokół swojej osi, co da się odczuć, będąc w jego wnętrzu. Za sprawą Dexa Euromata, Academia znalazł się na You Tube – pojawiły się playlisty z wykładami kursowymi, wystąpieniami konferencyjnymi/kongresowymi, z obronami licencjackimi/magisterskimi oraz z wykładami wygłaszanymi w ramach cyklu „Od Studenta do Profesora”. Dzięki – Szymonowi Konkolowi (RL) | Qwerturze Nirvanie (SL), dokumentacja ta pojawiła się także na WikiVid.

Dołączył do Academii NitroPL (przybył z Minecrafta :)), który wspomógł Academię w sprawach informatycznych, ale także okazał się dobrym pilotem wycieczek i nawigatorem po Academickich aulach.

Co jakiś czas, we wtorkowe wieczory, spotykaliśmy się w Sekcji Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ, gdzie omawiane były najnowsze zagadnienia z tematyki transhumanizmu.

Z inicjatywy Dr hab. Joanny Hańderek (RL), Magoji (SL), została przeprowadzona kolejna, trzecia edycja konferencji Filozofia technologii, a w nadchodzącym roku akademickim planowana jest następna.

Zapis rozmowy redaktora Jacka Bańki z Sideyem Myoo, Filozofia, jako królowa nauk, może przydać się każdemu przeprowadzonej w Radiu Kraków (październik 2015).

Artykuł Szymona Konkola (RL), Qwertury Nirwany (SL), zatytułowany Academia Electronica – edukacyjne światy wirtualne, dotyczący dydaktyki w Academii, opublikowany na portalu INNPoland.

Academia Electronica – 2015-16


2016-17

W tym roku powstała nowa, choć niewykończona i utrzymana w mrocznych, ale też magicznych klimatach, aula „Nowy Koreks”, której autorką była Mirka Loewe.

Zorganizowano dwie wystawy: w pierwszym semestrze autorstwa Tomasza Chowańca (RL) | TomaszaChowańca (SL), zatytułowaną YOLO oraz w drugim, autorstwa Liliany Kozak (RL) | Gwaderlainy (SL), From Beyond. Finisaż tej ostatniej wystawy odbył się w czerwcu 2017.

Działała Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ, której spotkania, głównie dzięki aktywności  Adriana Mroza (RL) | Abenteurzeita (SL), odbywały się zazwyczaj co dwa tygodnie, przy ognisku. Na spotkaniach prezentowano światową literaturę z zakresu filozofii techniki.

Academia przyjęła patronat nad Międzynarodową Konferencją Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi, zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej, im. Alcide de Gaspari, w Józefowie”.

Academia Electronica – 2016-17


2017-18

Rok akademicki rozpoczęliśmy w nowej auli – klimatycznej Jaskini Platona, w której pośrodku znalazło się niewielkie jeziorko, a po ścianach pełgały cienie. To pierwsze z trzech powstałych w tym roku nowych miejsc w Academii, z których Jaskinię Platona stworzył Ender Meiler, Galerię Śródbrzeżną Mirka Loewe, a plażę przy Skalistym Wybrzeżu, w czasie wiosennych słonecznych dni, wykreowała Neutrinka Lisle.

W ramach działalności Sekcji Filozofii Techniki Studentów Filozofii UJ zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową Człowiek w technologicznym świecie, której spiritus movens był Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL), współpracujący przy jej organizacji z mgr Adrianem Mrozem (RL) | Abenteuerzeit (SL) i mgr Dorotą Tomaszewską (RL) | Nox Walpurgii (SL). Konferencja zgromadziła 27 uczestników. Towarzyszył jej wernisaż wystawy obrazów autorstwa mgr Liliany Kozak (RL) | Gwaderlane (SL), Miejsca czasu­, zorganizowanej w Galerii Śródbrzeżnej oraz koncert na lirę korbową, Pieśni o marnościach tego świata, w wykonaniu Przemysława Ostrowskiego. Koncert odbył się w dwóch światach: w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przy Academickim ognisku. Zarejestrowano większość wystąpień, wernisaż oraz koncert. Wybrane wideoartykuły ukażą się w wideoperiodyku Medialica, a całość materiałów znajdzie się na Academickim kanale You Tube oraz na stronie Academii. Konferencję, od strony technicznej, przygotował zespół Academii, czyli kierująca od lat Academią mgr Jolanta Chowańska (RL) | Neutrinka Lisle (SL) i niezastąpiony mgr inż. Dominik Undak | Dex Euromat (SL), przy tym znaczną część pracy organizacyjnej przed i w trakcie trwania konferencji wziął na siebie mgr inż. Jarosław Maciejewski (RL) | NitroPL (SL). Działalność Sekcji toczyła się przez cały rok, więc prawie co drugi wtorek mogliśmy wysłuchać interesujących wystąpień, wygłaszanych przez zaproszonych gości.

Powróciły ćwiczenia do kursu prowadzonego w rl przez Sideya Myoo, Art & Aesthetics in XXth and XXIst Century, które co drugą środę prowadził mgr Adrian Mróz (RL) | Abenteuerzeit (SL). Abenteuerzeit zainicjował także nowy etap działalności Academii przez zorganizowanie cyklu wykładów w ramach Science Beyond Borders – The Global Academia Electronica, w którym wzięło udział kilku prelegentów, w tym z Singapuru, Hong Kongu, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych.

Zajęcia z performatoryki miasta kontynuował dr Jakub Petri (RL) | ChiefSalamander (SL).

Mgr inż. Dominik Undak (RL) | Dex Euromat (SL) zorganizował nowy, strefowy zegar, połączony z systemem wysyłania notek.

Jak co roku Academia była otwartym miejscem, do którego można przyjść w sprawach zawodowych spraw lub z osobistych pobudek, by porozmawiać ze znajomymi i przyjaciółmi.

Academia Electronica – 2017-18

Odsłuch