Interaktywność, telematyczność czy interpasywność?

Wykład: Interaktywność, telematyczność czy interpasywność?
Alcaraz78 plakat
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 28.04.2014, 21:00, Amfiteatr Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Prelegent: Dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz (RL) – Alcaraz78 (SL)
Nagranie:

Alcaraz78 – Interaktywność, telematyczność czy interpasywność? – 2013/14

Linki: dr Aleksandra-Lukaszewicz Alcaraz
Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego
Zieloni 2004
Myron KruegerVideoplace
Jeffrey Shaw – Revolution
Mirosław Rogala – eGarden, Divided We SIng
Paul Sermon – There’s no simulation like home
Ben Rubin i Mark Hansen – Listening Post
Julius von Bismarck – Image Fulgulator
Ashoka Sukumarana – Park View Hotel
Spotkanie z dr Aleksandrą Łukaszewicz-Alcaraz (Maj 2014)
Zdjęcia: