Dlaczego kruk jest podobny do biurka?

Wykład/wydarzenie: Od Studenta do Profesora
LagerthaLothbrok - plakat - wykład 2015
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 09.02.2015, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: Mgr Aneta Rostkowska (RL) – LagerthaLothbrokPL (SL)
Tytuł wystąpienia: Dlaczego kruk jest podobny do biurka? Wykład o kuratorstwie gonzo
Why is raven like a writing desk? A talk on gonzo curating
Nagranie audio:

LagerthaLothbrokPL – Dlaczego kruk jest podobny do biurka? Wykład o kuratorstwie gonzo; Why is raven like a writing desk? A talk on gonzo curating – 2014/15

Film:
Zdjęcia:
Prezentacja: