Modelowanie proceduralne

Wykład/wydarzenie: Od Studenta do Profesora
Terendil 2015
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 04.05.2015, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: Bartek Bugajski (RL) – Terendil (SL)
Tytuł wystąpienia: Modelowanie proceduralne – matematyczne narzędzie dla artystów
Nagranie audio:

Terendil – Modelowanie proceduralne – matematyczne narzędzie dla artystów – 2014/2015

Film:
Linki: Pierwszy fraktal – Banoit Mandelbrot
Fraktale
Szybkość generowania sceny: w stylu filmu “Avatar” | VUE
Interactive Plant Growing – Christa Sommerer, Laurent Mignonneau
Proceduralnie generowane miasto w “City Generator”
Space Engine
No Mans Sky
Fizyka w programie Blender:  przykład 1 | przykład 2 | przykład 3
FUME FX – symulacja ognia
REALFLOW – symulacja cieczy
Thinking Particles – systemy czątsteczkowe
Zdjęcia:
Prezentacja: