Filozofia Sieci – FS

Prowadzący Imię i nazwisko: Michał Ostrowicki
Imię sieciowe: Sidey Myoo
Sidey Myoo
Tytuł/Stopień naukowy Prof. dr hab.
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email sidey.myoo@academia-electronica.net | michal.ostrowicki@uj.edu.pl
Ilość punktów ECTS* UJ – 6
Termin (semestr/dzień/godzina) letni / piątek / 9.30 – 11.00
Dyżur poniedziałek, 20.00 – 21.00
Sylabus Filozofia Sieci-sylabus
Bibliografia Filozofia Sieci-Bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni