PostEdukacja – jeszcze dzisiaj czy już jutro?

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 29.05.2017, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Księżyc
Prelegent: dyr. Zbigniew Grabowski (RL) | Zbig Shoreman (SL)
Tytuł wystąpienia: PostEdukacja – jeszcze dzisiaj czy już jutro?
Nagranie audio:

Zbig Shoreman – PostEdukacja – jeszcze dzisiaj czy już jutro? – 2016-17

Film:
Linki:
Prezentacja: