Sztuka w relacji z medium

Wykład/wydarzenie: Wykład
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 15.01.2018, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: mgr Liliana Kozak (RL) – Gwaderlaine (SL)
Tytuł wystąpienia: Sztuka w relacji z medium
Nagranie audio:
Film:
Zdjęcia: