Wyciąg z regulaminów Second Life

Wyciąg z Regulaminu Świadczenia Usługi
(Terms of Service)
ostatnia aktualizacja: sierpień 2013

Pełny angielski tekst ToS znajduje się tutaj.

Minimalny wiek

Minimalny wiek użytkownika to 16 lat (odpowiada za działania opiekun prawny). Zalecany wiek użytkownika to 18 lat lub wyższy wiek dojrzałości, zależnie od miejsca zamieszkania.

Rating miejsc w Second Life, a weryfikacja wieku

Second Life posiada trzy podstawowe klasyfikacje regionów (simów) dla użytkowników. Odpowiednio są to regiony:
General – dla wszystkich (od 16 lat, bezwzględny zakaz nagości oraz przemocy),
Mature – dla dojrzałych (miejsca socjalne – kluby, bary, parki, sklepy, dozwolone treści ze słabymi konotacjami seksualnymi – ubrania),
Adult – dla dorosłych (zawierające materiały dla osób powyżej 18 roku życia, związanych z seksualnoscią, dozwolona nagość, broń ograniczona tylko do regionów bitewnych, RPG).

Weryfikacja wieku użytkownika przebiega podczas rejestracji każdego nowego konta (od 2010). Należy podać w odpowiednim polu prawdziwą datę urodzenia.

Opłaty i Waluta wewnętrzna

Second Life posiada dwa typy kont: darmowe oraz premium (odpłatność odpowiednio za miesiąc/kwartał/rok). Opłata manipulacyjna za przywrócenie konta w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o jego usunięcie, wynosi około 10 USD.

Second Life posiada wewnętrzną walutę o nazwie Linden Dolar (L$). Linden Dolary można kupić bezpośrednio poprzez system wymiany LindeX, lub poprzez autoryzowanych sprzedawców.

W Polsce autoryzowanym sprzedawcą Linden Dolarów jest PODEX BANK

Wyciąg ze Standardów Społeczności

(za złamanie grozi odpowiedzialność karna)

1. Brak Tolerancji
Niedozwolone są wszelkie działania marginalizujące, bagatelizujące lub zniesławiające innych użytkowników, poprzez słowa lub obrazy, na tle miejsca zamieszkania, przynależności do danej grupy społecznej, płci, religii lub orientacji seksualnej.

2. Molestowanie
Gdy rozmówca jest ofensywny, gruboskórny, zastrasza, używa gróźb karalnych, zaleca się lub domaga się usługi seksualnej bez otrzymania zgody, lub w inny sposób powoduje u nas rozdrażnienie lub stany lękowe – jest to uważane za molestowanie.

3. Atakowanie innych
Używanie broni, popychanie, spychanie osób (w obrębie regionów nie przeznaczonych do walki lub RPG), tworzenie lub używanie przedmiotów, które celują w innego użytkownika lub grupę użytkowników, które uniemożliwiają im korzystanie z Second Life, jest niedozwolone.

4. Ujawnianie danych
Użytkownicy sami decydują, jakie informacje przekazują w odniesieniu do ich drugiego życia. Wszelkie udostępnianie danych dotyczących prawdziwej tożsamości użytkownika bez jego zgody jest niedopuszczalne.

5. Miejsca, grupy, listy miejsc “Tylko dla Dorosłych”
Second Life jest społecznością osób dorosłych. Jednak wszelkie materiały zaklasyfikowane jako “Tylko dla Dorosłych” mogą jedynie znajdować się na regionach prywatnych lub kontynencie Zindra. Dotyczy to także komunikacji pomiędzy użytkownikami.

6. Zakłócanie spokoju
Zakłócanie zorganizowanych imprez lub wydarzeń, rozpowszechnianie spamu reklamowego, używanie zapętlonych dźwięków, podążających za kimś lub samo-powielających się obiektów, które mają na celu zmniejszenie wydajności serwerów i/lub hamują możliwość korzystania z Second Life innym użytkownikom (Griefing), to tylko niektóre przykłady zakłócania spokoju.

Odsłuch