Humanistyka cyfrowa w badaniach jakościowych – na wybranych przykładach

 

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 5.03.2018, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: Prof. Andrzej Radomski (RL) | An Redinamus (SL)
Tytuł wystąpienia: Humanistyka cyfrowa w badaniach jakościowych – na wybranych przykładach
Nagranie audio:
Film:
Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja: