Świat elektroniczny jest źródłem możliwości odmiennych od znajdowanych w świecie fizycznym

Kongres/konferencja: Przyszłość w nowym wymiarze – jak technologie AR i VR zmieniają oblicze nauki, edukacji i biznesu
Organizator: Fundacja Szkoła Medialna oraz Zakład Technologii Gier, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Termin/miejsce: 25.05.2018,Academia Electronica, Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Świat elektroniczny jest źródłem możliwości odmiennych
od znajdowanych w świecie fizycznym (10 Prawd o świecie elektronicznym)
Nagranie audio:
Film:

Prezentacja:
Zdjęcia:
Materiały konferencyjne: