Doświadczenie moralne w interakcji ze sztuczną inteligencją

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 25.03.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Galaktyka
Prelegent: dr hab. Wacław Branicki (RL) | JanBranic (SL) – Akademia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica
Tytuł wystąpienia: Doświadczenie moralne w interakcji ze sztuczną inteligencją
Film:

Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja: