Szczególna teoria względności

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 15.04.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: mgr Konrad Szymański (RL) | udevdaemon (SL)
Tytuł wystąpienia: Szczególna Teoria Względności
Film:

Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja: