Kultura współczesności – wokół kontrowersji i problemów – KWWKP

Prowadzący Imię i nazwisko: Joanna Hańderek
Imię sieciowe: JoannaHanderek
Tytuł/Stopień naukowy dr hab., prof. UJ
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email
Ilość punktów ECTS*
Termin (semestr/dzień/godzina)  letni / 18-19.30
Dyżur
Sylabus
Bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Egzamin egzamin
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni