Futurologia prawna i prawnicza, czyli jak może zmienić się (i zmienia) prawo i praca prawnika pod wpływem inteligentnych technologii

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 29.04.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Jaskinia Platona
Prelegent: mgr Maciej Próchnicki (RL) | Joachim Fersengeld (SL) – Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Futurologia prawna i prawnicza, czyli jak może zmienić się (i zmienia) prawo i praca prawnika pod wpływem inteligentnych technologii
Film:

Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja: