Kultura „po” naturze. Wystawa „Post-Nature”. A Museum as an Ecosystem

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 6.05.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Partenon
Prelegent: dr hab. Ewa Wójtowicz (RL) | EwaWojtowicz (SL) – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Tytuł wystąpienia: Kultura „po” naturze. Wystawa „Post-Nature”. A Museum as an Ecosystem
Film:

Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja: