Bitami się nie najemy, czyli co jemy i co jeść będziemy

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 13.05.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Plaża
Prelegent: dr Marta Łukowska (RL) | Clara Olihenge (SL)
Tytuł wystąpienia: Bitami się nie najemy, czyli co jemy i co jeść będziemy
Film:

Linki:
Zdjęcia:
Prezentacja:

Część slajdów jest autorstwa Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (https://igo.org.pl/) oraz Ruchu na Rzecz Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska (http://nyeleni.pl/)