Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Nagrania

Wykład 1

2013-14

Przestrzenie i hybrydy – uwikłanie czy uwolnienie?

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 1 – 2013-14

 

2014-15

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 1 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 1 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 1 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 1 – 2017-18

2018-19


Wykład 2

2013-14

Czym jest rzeczywistość? – naciśnij enter…

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 2 – 2013-14

 

2014-15

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 2 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 2 – 2015-16

 

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład – 2 – 2016-17

 

2017-18

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 2 – 2017-18

2018-19


Wykład 3

2013-14

Wybierasz niebieską czy czerwoną? – Elektroniczna antroposfera

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 3 – 2013-14

 

2014-15

Ontoelektronika

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 3 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 3 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka Wykład-3 – 2016-17

 

2017-18

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 3 – 2017-18

2018-19


Wykład 4

 2013-14

Nigdy nie byłem bardziej prawdziwy – elektroniczna tożsamość

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 4 – 2013-14

 

2014-15

Wybierasz niebieską czy czerwoną? – Elektroniczna antroposfera

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 4 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 4 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko-elektroniczne-jako-rzeczywistość-człowieka-wykład-4-2016-17

 

2017-18

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 4 – 2017-18

2018-19


Wykład 5

 2013-14

Boty są wśród nas – elektroniczna inteligencja

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 5 – 2013-14

 

2014-15

Nigdy nie byłem bardziej prawdziwy – elektroniczna tożsamość

Sidey Myoo Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 5 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 5 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 5 – 2016-17

 

2017-18

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 5 – 2017-18

Z powodów technicznych, nie zarejestrowano kilku pierwszych minut wykładu

2018-19


Wykład 6

2013-14

O 2 krzesłach i 1 materii

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 6 – 2013-14

Rozmowa po wykładzie “O 2 krzesłach i 1 materii” – 25.11.2013

Rozmowa została przeprowadzona po wykładzie O 2 krzesłach i 1 materii. Tekst został zredagowany na podstawie wersji, jaka została zapisana na czacie ogólnym.

 

2014-15

Boty są wśród nas – elektroniczna inteligencja

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 6 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 6 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wyklad-6 – 2016-17

 

2017-18

Bartosz Wiśniewski (RL) | OttoChriek93 (SL) – No i Panie, kto za to płaci? Pan płaci, Pani płaci, My płacimy – czyli o trzech poziomach funkcjonowania pieniądza (ze względu na słabą jakość nagrania, wykład nie został opublikowany)

2018-19


Wykład 7

2013-14

Od naśladowania i symulacji świata fizycznego do realności rzeczywistości elektronicznej

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 7 – 2013-14

Rozmowa po wykładzie “Od naśladowania i symulacji świata fizycznego do realności rzeczywistości elektronicznej” – 2.12.2103

Rozmowa została przeprowadzona po wykładzie Od naśladowania i symulacji świata fizycznego do rzeczywistości elektronicznej. Tekst został zredagowany na podstawie wersji, jaka została zapisana na czacie ogólnym.

2014-15

O 2 krzesłach i 1 materii

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 7 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 7 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – wykład-7 – 2016-17

Boty są wśród nas – elektroniczna inteligencja

2017-18

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 7 – 2017-18

2018-19

mgr Liliana Kozak (RL) | Gwaderlane (SL) – Wykład 7 w ramach kursu “Środowisko elektroniczne w procesie doświadczenia” – 2018-19


Wykład 8

2013-14

Czy Platon używałby komputera? – Interaktywność

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 8 – 2013/14

 

2014-15

           Od naśladowania i symulacji świata fizycznego do realności rzeczywistości elektronicznej – teleobecność

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 8 – 2014/15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 8 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wyklad-8 – 2016-17

 

2017-18

O 2 krzesłach i 1 materii – materia elektroniczna

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 8 – 2017-18

2018-19


Wykład 9

2013-14

W galaktyce interfejsów

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 9 – 2013-14

2014-15

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 9 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 9 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 9 – 2016-17

 

2017-18

mgr Adrian Mróz (RL) | Abenteuerzeit (SL) – “Miłość jako technologia bycia razem. Zapośredniczenia a znaczenia środowiska elektronicznego” – Wykład 9 w ramach kursu SEJRC – 2017-18

2018-19

Od naśladowania i symulacji świata fizycznego do realności rzeczywistości elektronicznej


Wykład 10

2013-14

Zanurzenie, zanikanie, oderwanie – immersja

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 10 – 2013-14

2014-15

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 10 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 10 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 10 – 2016-17

 

Od naśladowania i symulacji świata fizycznego do realności rzeczywistości elektronicznej – teleobecność

2017-18

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 10 – 2017-18

2018-19

Odbyła się e-debata dotycząca kursu “Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka”


Wykład 11

2013-14

O kulkach, których nie ma w rl – telematyczność

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 11 – 2013-14

2014-15

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 11 – 2014-15

Rozmowa przeprowadzona po wykładzie “O kulkach, których nie ma w rl” – 12.01.2015

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 11 – 2015-16

2016-17

Debata Academicka dotycząca kurs “Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka” – 19.12.2016

Zanurzenie, zanikanie, oderwanie – immersja

2017-18

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 11 – 2017-18

2018-19

(1 część wykładu edycji 2018-19)


Wykład 12

2013-14

TechnoFaktor

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 12 – 2013-14

 

2014-15

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 12 – 2014-15

Kevin Warwick: Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 12 – 2015-16

2016-17

O kulkach, których nie ma w rl – telematyczność

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 12 – 2016-17

 

2017-18

Odbyła się e-debata poświęcona kursowi Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka. Podczas spotkania rozmawiano na temat przebiegu zajęć, proponowano tematy pisemnych prac egzaminacyjnych oraz nawiązywano do własnych zainteresowań.

2018-19

Zanurzenie, zanikanie, oderwanie – immersja XXX

(2 część wykładu edycji 2018-19)


Wykład 13

2013-14

Sumienie awatara – wolność i władza

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 13 – 2013-14

2014-15

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 13 – 2014-15

 

2015-16

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 13 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 13 – 2016-17

 

2017-18

O kulkach, których nie ma w rl – telematyczność

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 13 – 2017-18


Wykład 14

2015-16

O cybernetycznej istocie rzeczywistości

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 14 – 2015-16

2016-17

Sumienie awatara – wolność i władza

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – Wykład 14 – 2016-17

 

2017-18

Sztuka w relacji z medium

Wykład gościnny wygłosiła mgr Liliana Kozak (RL) | Gwaderlaine (SL) – Sztuka w relacji z medium


Wykład 15

2017-18

TechnoFaktor

Sidey Myoo – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka 2017-18 – Wykład 15