Światy wirtualne, jako rodzaj rzeczywistości

Wykład/wydarzenie: Wykład
Organizator: Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 7.06.2019 / Academia Electronica,Amfiteatr
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Światy wirtualne, jako rodzaj rzeczywistości
Filmy:

Film zarejestrowany w Academia Electronica

Film zarejestrowany w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezentacja: