Ontoeletronika

Kongres/konferencja: XI Polski Zjazd Filozoficzny (Sekcja Filozofii Techniki)
Organizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski, im. Jana Pałwła II
Termin/miejsce: 12.09.2019, ,Academia Electronica, Jaskinia Platona
Prelegent: Sidey Myoo, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Ontoelektronika
Nagranie audio:
Film:

Prezentacja:
Zdjęcia:
Linki:
Materiały konferencyjne: XI Polski Zjazd Filozoficzny – program