Poetyka Cyfry

Kongres/konferencja: Inauguracja roku akademickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Organizacja: Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Termin/miejsce: 4 października, Academia Electronica, Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: Sidey Myoo, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych, w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Poetyka Cyfry
Nagranie audio:
Film:

Prezentacja:
Zdjęcia:
Linki: