Historia nowych mediów i nowe kierunki w estetyce – Prezentacja

1. Wprowadzenie
13.10.2020

2. Cywilizacja medialna
20.10.2020

3. Rozwój mediów wg Marshalla McLuhana
27.10.2020

4. Sztuka interaktywna I
03.11.2020

5. Sztuka interaktywna II
10.11.2020

6. Telematyczność
17.11.2020

7. Sztuka internetowa
24.11.2020

8. Sztuka postinternetowa
01.12.2020

9. Bio-art 1
08.12.2020

10. Bio art 2
15.12.2020

11. Sztuka robotyczna
22.12.2020

12. Sztuka cyborgiczna
05.01.2021

13. Obrazowanie z nauk ścisłych w sztuce
12.01.2021