Interfejs. Człowiek na granicy światów (SEJRC)

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 2.12.2019, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Galaktyka
Prelegent: Bartosz Wiśniewski (RL) | OttoChriek93 (SL)
Tytuł wystąpienia: Interfejs. Człowiek na granicy światów
Film:
Nagranie audio:
Linki: Joel Spolsky – The Law of Leaky Abstractions
Prezentacja: