Data Science w nauce. Narodziny nowego paradygmatu badań społecznych i humanistycznych

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 24.02.2020, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: prof. Andrzej Radomski (RL) | An Redinamus (SL) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Data Science w nauce. Narodziny nowego paradygmatu badań społecznych i humanistycznych
Film:
Nagranie audio:
Linki:
Prezentacja: