Lekcje filozofii w Liceum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie – LFwLSP

Prowadzący Imię i nazwisko: Agnieszka Koryl
Imię sieciowe: AnezaFrontiera
Tytuł/Stopień naukowy  mgr
Afiliacja Liceum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie
Kontakt email agakoryl@gmail.com
Ilość punktów ECTS* brak
Termin (semestr/dzień/godzina) plan lekcji
Dyżur
Sylabus
Bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do wykładu nagrania
prezentacje
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni