Od digitalnego streetartu do haptycznych interfejsów mobilnych

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 23.03.2020, Academia Electronica – Galaktyka
Prelegent: dr Michał Hyjek (RL) | michalhyjek (SL) – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Od digitalnego streetartu do haptycznych interfejsów mobilnych
Film:
Nagranie audio:
Linki:
Prezentacja: dr Michał Hyjek – O digitalnego streetartu do haptycznych interfejsów mobilnych