Ustanawianie agendy – czy wszyscy myślimy tak, jak chcą media?

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 6.04.2020, Academia Electronica – Komin
Prelegent: prof. Krzysztof Gurba (RL) | Krzysztof Pro (SL) – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Ustanawianie agendy – czy wszyscy myślimy tak, jak chcą media?
Film:
Nagranie audio:
Linki:
Prezentacja: