Estetyka Transkulturowa Dalekiego Wschodu – ETDW

Prowadzący Imię i nazwisko: Jakub Petri
Imię sieciowe: ChiefSalamander
Tytuł/Stopień naukowy  dr
Afiliacja Zakład Estetyki IF UJ
Kontakt email kuba.petri@gmail.com
Ilość punktów ECTS*  6
Termin (semestr/dzień/godzina) letni / czw 14.30-16.00
Dyżur
Sylabus
Bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do wykładu nagrania
prezentacje
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni