Kwantowy efekt Zenona

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 20.04.2020, Academia Electronica – Księżyc
Prelegent: mgr Konrad Szymański (RL) | Udevdaemon ‘Udevd’ (SL) – Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Kwantowy efekt Zenona
Film:
Nagranie audio:
Linki:
Prezentacja: