Społeczne i etyczne konsekwencje rozwoju AI

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 4.05.2020, Academia Electronica – Partenon
Prelegent: dr Sebastian Szymański (RL) | lailonia (SL) – Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
Tytuł wystąpienia: Społeczne i etyczne konsekwencje rozwoju AI
Film:
Nagranie audio:
Linki:
Prezentacja: