Awatar

Kongres/konferencja: Zdalne sympozjum Od „A” do „B” do „Ż” Słownik form auto/biograficznych i praktyk życiopisania
Organizacja: Zdalne seminarium zorganizowane przez Zespół do badań autobiografii i biografii Instytutu Literatury i Nowych Mediów US, Polskie Towarzystwo Autobiograficzne oraz redakcję czasopisma naukowego „Autobiografia. Literatura-Kultura-Media” w dniach 1-3 czerwca 2020 na platformie Microsoft Teams rozpoczynające prace nad pierwszym słownikiem pojęć i terminów autobiograficznych online. Dokumentacja całej konferencji: https://www.youtube.com/playlist?list=PLi4bRIJ2XDrS4eJO1FyEGQxfm_7n85sfQ
Termin/miejsce: 2 czerwca 2020, Office 365 Teams oraz Academia Electronica, Amfiteatr
Prelegent:

1
Dariusz Śnieżko
Dedykacja odręczna
[dyskusja]

2
Sidey Myoo
Awatar
[dyskusja]

3
Katarzyna Taborska
Autobiograficzne narracje zebrane
[dyskusja]

Film:

Program: Od “A” do “B” do “Ż” Słownik form autobiograficznych i praktyk życiopisania – program