Bartosz Wiśniewski (RL) | OttoChriek93 (SL) – “Interfejs jako język umożliwiający faktyczne działanie w świecie elektronicznym”

Wydarzenie: Egzamin magisterski
Organizator: Instytut Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Termin/miejsce: 16.06.2020, Instytut Filozofii UJ oraz Academia Electronica, Amfiteatr
Broniący: Bartosz Wiśniewski (RL) | OttoChriek93 (SL)
Tytuł pracy: Interfejs jako język umożliwiający faktyczne działanie w świecie elektronicznym
Komisja: Przewodniczący: dr hab. Michał Bohun, prof. UJ (RL) | BonifacyStoik (SL)
recenzent: dr Jakub Petri (RL) | Chiefsalamander (SL), promotor: Sidey Myoo
Film:
Prezentacja:
Rozprawa Magisterska: Bartosz Wiśniewski (RL) | Otto Chriek93 (SL) – Interfejs jako język umożliwiający faktyczne działanie w świecie elektronicznym