Krzysztof Zuber (RL) | Lohengrinx (SL) – “Miejska Przestrzeń niedookreślona i jej zmysłowe doświadczenie”

 

Wydarzenie: Obrona Licencjatu
Organizator: Instytut Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Termin/miejsce: 15.07.2020, Instytut Filozofii UJ oraz Academia Electronica, Blue City
Broniący: Krzysztof Zuber (RL) | Lohengrinx (SL)
Tytuł pracy: Miejska Przestrzeń niedookreślona i jej zmysłowe doświadczenie
Komisja: Przewodniczący: dr hab. Michał Bohun, prof. UJ (RL) | BonifacyStoik (SL), promotor: dr Jakub Petri (RL) | Chiefsalamander (SL), recenzent: Sidey Myoo
Film:
Rozprawa Licencjacka: Krzysztof_Zuber-Lohengrinx – Miejska przestrzeń niedookreślona i jej zmysłowe doświadczenie