Transhumanizm: perspektywy technologicznego usprawniania człowieka – TPTUC

Prowadzący Imię i nazwisko: Artur Gunia
Imię sieciowe: Architeles
Tytuł/Stopień naukowy dr
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email artur.gunia@uj.edu.pl
Ilość punktów ECTS* 6
Termin (semestr/dzień/godzina) letni / wykład: środa, 19:00-20:30 (SL)
seminarium: wtorek, 14:30-16:00 (MS Teams)
Dyżur po uzgodnieniu mailowym
Sylabus W ramach wykładów zostaną poruszone następujące treści:
Podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień transhumanistycznych i posthumanistycznych. Wykład będzie miał charakter multimedialny gdzie wraz z przekazywanymi treści, będą przedstawiane prezentacje multimedialne, w postaci krótkich filmów oraz demonstracji wybranych technologii przyszłości. Przekazane treści na wykładzie zostaną uzupełnione dyskusją w trakcie zajęć seminaryjnych. Wykłady odbywają się na platformie Second Life.W ramach seminarium:
Studenci mają za zadanie przygotowanie kilku postów (krótkich multimedialnych treści umieszczanych na stronie internetowej) na temat wybranych zagadnień z zakresu transhumanizmu, następnie przedstawiają je na zajęciach, po czym przeprowadzona zostaje dyskusja. Seminaria odbywają się na platformie Teams.
Bibliografia Obowiązkowa:

1. Nietzsche, F. (2014). Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

2. Huxley, J. (1957). New bottles for new wine: Essays. Chatto & Windus.

3. Harari, Y. N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

4. Bostrom, N. (2005). Transhumanist values. Review of Contemporary Philosophy, 4(1-2), 87-101

5. More, M. (2013). A letter to Mother Nature. [W] More M., & Vita-More, N. (eds.). The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Wiley-Blackwell. 449-450

6. Bostrom, N. (2016). Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia. Gliwice: Helion.

7. Pearce, D. (2014). The good drug guide. http://www.biopsychiatry.com/

8. Sandberg, A. (2013). Morphological freedom–Why we not just want it, but need it. The transhumanist reader. [W] More M., & Vita-More, N. (eds.). The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Wiley-Blackwell. 56-64.

Dodatkowa:

1. De Grey, A., & Rae, M. (2007). Ending aging: The rejuvenation breakthroughs that could reverse human aging in our lifetime. Macmillan

2. Gunia, A. (2018). Wzmocnienie poznawcze jako podstawowy problem transhumanizmu. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne, (20 (1)).

3. Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifesto. Science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century. Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature. New York; Routledge: 149-181

4. Sidey Myoo (Ostrowicki, M.). (2015). Ontoelektronika. Kraków: Wydawnictwo UJ.

5. Kurzweil, R. (2005). The singularity is near: When humans transcend biology. Penguin

6. Bonnefon, J. F., Shariff, A., & Rahwan, I. (2016). The social dilemma of autonomous vehicles. Science, 352(6293), 1573-1576. https://arxiv.org/pdf/1510.03346

7. Fukuyama, F. (2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków: Znak.

8. Pracownik przyszłości https://www.samsung.com/pl/campaign/brand/pracownik-przyszlosci/

Zagadnienia problemowe do wykładu Wprowadzenie do transhumanizmu

1. Geneza transhumanizmu: Alchemia, Fiodorow, Nietzsche, Julian Huxley, Lem,
postczłowiek w literaturze i kulturze.

2. Idee transhumanizmu i posthumanizmu – różne koncepcje: M. More, N. Bostrom, R. Kurzweil, A de Grey, N. Vita-More.

3. Filozofia transhumanistyczna, geneza problemów związanych z możliwością usprawnienia kondycji ludzkiej.

4. Estetyka transhumanistyczna – nowoczesne technologie w sztuce: sztuka
nowych mediów, bio-art, happeningi Stelarca.

Zadania transhumanizmu

5. Superdługowieczność czyli czy będziemy żyć nawet 1000 lat? Wybrane
koncepcje immortalizmu.

6. Superinteligencja – czy sztuczna inteligencja już nas przegoniła? Etyczne
perspektywy związane z rozwojem systemów sztucznej inteligencji

7. Wzmocnienie ludzkie, wzmocnienie poznawcze – jak usprawnić swoje ciało, jak usprawnić swój umysł.

8. Wzmocnienie poznawcze – przegląd metod i technik mających podnieść ludzkie możliwości poznawcze.

9. Superdobrobyt, postgenderyzm i technogaianizm – społeczne, genderowe i
ekologiczne spojrzenie na wpływ technologii na człowieka.

Wybrane zagadnienia i szczegółowe problemy wokół transhumanizmu

10. Ja, cyborg – technologia blisko ciała i w ciele – czy mamy wolność morfologiczną?

11. Ja, robot – roboty w życiu codziennym człowieka.

12. 18 marca 2018 – czy sztuczna inteligencja zabiła człowieka? Etyczne
spojrzenie na pojazdy autonomiczne.

13. Po co nam jeszcze ciało. Koncepcja transferu umysłu w perspektywie Singularity.

14. Koniec człowiek, tryumf postczłowieka? Krytyczne spojrzenie na perspektywy transhumanistyczne.

15. Człowiek przyszłości, zawody przyszłości – podsumowanie tematyki post- i transhumanistycznej

Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Egzamin Ocenie podlegać będzie przygotowanie kilku postów, czyli krótkich multimedialnych treści umieszczanych na stronie internetowej oraz prezentacja postów na zajęciach. Strona zostanie przygotowana w oparciu o CMS WordPress. Na pierwszych zajęciach studentom zostaną nadane uprawnienia do redakcji strony oraz przedstawione zostanie w jaki sposób nią zarządzać. Sposób oceniania i aktywizacji studentów oparty jest o autorską koncepcję „pracy studenta na blogu”. Z szczegółowymi założeniami można zapoznać na stronie: https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/2016/12/14/blog-narzedziem-aktywizacji-i-motywowania-studentow-w-trakcie-kursu/
Testy

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni