Historia Filozofii (Filmoznawstwo) – HFF

Prowadzący Imię i nazwisko: Michał Ostrowicki
Imię sieciowe: Sidey Myoo
Sidey Myoo
Tytuł/Stopień naukowy prof. dr hab.
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email sidey.myoo@academia-electronica.net   |   michal.ostrowicki@uj.edu.pl
Ilość punktów ECTS*  3 (30 godz.)
Termin (semestr/dzień/godzina)  letni i zimowy / sobota (zmiennie) / 9.40 – 11.10
Dyżur  Academia Electronica, poniedziałek, 20.30 – 21.00
Sylabus
Bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Egzamin egzamin
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni