(Polski) Filozofia Sztuki – FSa

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Prowadzący Imię i nazwisko: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
Imię Sieciowe (SL): Alca1978
Tytuł/Stopień naukowy dr hab.
Afiliacja Akademia Sztuki w Szczecinie
Kontakt email aleksandra.lukaszewicz.alcaraz@akademiasztuki.eu
Ilość punktów ECTS* 2
Termin (semestr/dzień/godzina) zimowy / wtorek / 16:30 – 18:00
Dyżur Academia Electronica,
Sylabus
Bibliografia A. Berleant, „Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce“, przeł. M. Korusiewicz, T. Markiewicz, red. nauk. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007.

R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. Adam Chmielewski i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

J. Luty, Sztuka jako adaptacja. Uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej. Wydawnictwo: Aureus, 2018.

D. Dutton, Instynkt sztuki, przeł. Jerzy Luty, Kraków: Copernicus Center Press, 2019.

K. Kukiełko, Sztuka w teorii mediów Marshalla McLuhana, w: Media, Kultura, Społeczeństwo nr 1 (4), 7-21 2009 .

P. Przybysz, P. Markiewicz, Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań, w:: P. Francuz (red.) Na ścieżkach neuronauk. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 107-149.

L. Althusser, A Letter on Art in Reply to André Daspre, 1968.

J. Ranciere, Estetyka jako polityka, J. Kutyła, P. Mościcki (tł.) A. Żmijewski. (wstęp) S. Žižek (posłowie) Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007

W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

P. Bourdieu, The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature, Columbia University Press, 1993.

Zagadnienia problemowe do wykładu
 • Wprowadzenie
 • Estetyka zaangażowana – Berleant
 • Analiza pola przeżycia sztuki A. Berleant
 • Propozycja somaestetyki R. Shusterman
 • Czego obrazy chcą? – kultura wizualna wg W. J. T. Mitchella
 • Estetyka ewolucyjna i ewolucyjna teoria sztuki D. Dutton
 • Neuroestetyka P. Przybysz
 • Kondycja artysty w „globalnej wiosce” M. McLuhan
 • Realizm kulturowy w odniesieniu do dzieł sztuki R. Ingarden, J. Margolis
 • Emancypacyjny potencjał sztuki – L. Althusser, J. Ranciere
 • Odpowiedzialność sztuki Alain Badiou
 • Pole produkcji kulturowej – P. Bourdieu
 • Estetyka relacyjna – N. Bourriaud
Materiały do seminarium nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni