Filozofia Sztuki – FSa – Prezentacja

1. Wprowadzenie
13.10.2020

2. Bezinteresowna kontemplacja a postawa zaangażowana
20.10.2020

3. Arnold Berleant – pole estetyczne
27.10.2020

4. Somaestetyka
03.11.2020

5. W. J. T. Mitchell – kultura wizualna
10.11.2020

6. Estetyka ewolucyjna i ewolucyjna teoria sztuki
17.11.2020

7. Neuroestetyka
24.11.2020

8. Sztuka, nauka, technologia – w perspektywie myśli M. Heideggera
01.12.2020

9. Emancypacyjny potencjał sztuki: Louis Althusser, Jacques Ranciere
08.12.2020

10. Odpowiedzialność sztuki – Alain Badiou
15.12.2020

11. Pole produkcji kulturowej – Pierre Bourdieu
22.12.2020

12. Estetyka relacyjna – Nicolas Bourriaud
05.01.2021

13. Realizm kulturowy Josepha Margolisa
12.01.2021