Analiza i interpretacja zjawisk artystycznych – Prezentacja

1. Wprowadzeniw
13.10.2020

2. Erwin Panofsky: Ikonografia i ikonologia I
20.10.2020

3. Erwin Panofsky: Ikonografia i ikonologia II
27.10.2020

4. Erwin Panofsky: galileusz – krytyk artystyczny
02.11.2020