Wystąpienia seminaryjne

 

Jaka sztuczna inteligencja powinna uczyć nasze dzieci grać na pianinie?
Czyli opowieść twórcy tego upartego pianina o tym,
czego uczy proces formowania materii kodu.

Arkadiusz Klej (RL) | Wendrowycze (SL)

Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna

14.04.2021

Architektura wirtualna

Zofia Czaplicka (RL) | Ethel Stersburg (SL)

Academia Electronica – Galeria Yellow Submarine

9.04.2021

Wokół sztuki Mario Klingemanna (Quasimondo)

Estera Gałuszka (RL) | EsteraGaluszka (SL)

Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna

27.01.2021

Między przestrzeniami

Klaudia Kot (RL) | trappedlife (SL)

Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna

27.01.2021

Anonimowość. Jej wpływ na komunikowanie się w sieci.

Ivan Polishchuk (RL) | IP11 (SL)

Academia Electronica – Galaktyka

16.11.2020

Nowi Dokumentaliści. Budowanie współczesnej narracji fotograficznej
z wykorzystaniem nowych technologiimgr Paweł Siodłok (RL) | EmilXCioran (SL)Academia Electronica – Księżyc6.11.2020
Davide Quayola – Italian visual artist, based in London

Jana Szostak (RL) | shostaque (SL)

Academia Electronica – Drzewo

10.06. 2020

Memo Akten – “Deep Meditations”

Klaudia Kot (RL) | trappedlife (SL)

Academia Electronica – Drzewo

6.03. 2020

Ludzkie problemy sztucznej inteligencji. Czy rasizm dotyka także roboty?

Estera Gałuszka (RL) | EsteraGaluszka (SL)

Academia Electronica – Drzewo

6.03. 2020