Anonimowość. Jej wpływ na komunikowanie się w sieci.

Wykład: Prezentacje seminaryjne
Termin/miejsce: 16.11.2020, Academia Electronica – Galaktyka
Prelegent: Ivan Polishchuk (RL) | IP11 (SL) – Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Anonimowość. Jej wpływ na komunikowanie się w sieci.
Film:
Prezentacja: