Ludzkie problemy sztucznej inteligencji. Czy rasizm dotyka także roboty?

Wykład: Prezentacje seminaryjne
Termin/miejsce: 6.03. 2020, Academia Electronica – Drzewo
Prelegent: Estera Gałuszka (RL) | EsteraGaluszka (SL) – Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Ludzkie problemy sztucznej inteligencji. Czy rasizm dotyka także roboty?
Film:
Linki:
Prezentacja: