Memo Akten – “Deep Meditations”

Wykład: Prezentacje seminaryjne
Termin/miejsce: 6.03.2020, Academia Electronica – Drzewo
Prelegent: Klaudia Kot (RL) | trappedlife (SL) – Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Memo Akten – “Deep Meditations”
Film:
Prezentacja: