Davide Quayola – Italian visual artist, based in London.

Wykład: Prezentacje seminaryjne
Termin/miejsce: 10.06.2020, Academia Electronica – Drzewo
Prelegent: Jana Szostak (RL) | shostaque (SL) – Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejli w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Davide Quayola – Italian visual artist, based in London
Film:
PDF Jana Szostal (RL) | shostaque (SL) – “Davide Quayola – Italian visual artist, based in London”
Prezentacja: