Wędrówka

Wystawa: Wystawa malarstwa
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 21.05.2019, Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna (wernisaż odbył się w ramach spotkań Sekcji Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ)
Prelegent: mgr Liliana Kozak (RL) | Gwaderlaine
Tytuł: Wędrówka
Film: Wędrówka (34 spotkanie Sekcji Filozofii Techniki Koła naukowego Studentów Filozofii UJ)
Obrazy: